Pangulong Benigno Aquino III: Wakasan na ang Pork Barrel System/PDAF

Posted 2 years ago

21 August 2013
Petisyon ng Kapatiran Party

 

Bakit kailangang wakasan na ang Pork Barrel System/PDAF?  Paano?  At ano ang alternatibo?

 

Pangulong Benigno Aquino III: Wakasan na ang Pork Barrel System/PDAF.

Para kay: His Excellency Benigno Aquino III, President, Republic of the Philippines

 Wakasan na ang Pork Barrel System/PDAF

 

Kami, mga ordinaryong mamamayan, ay nananawagan sa Pangulong Aquino na pangunahan ang kagustuhan at sigaw ng taong-bayan na wakasan na ang Pork Barrel System/PDAF, na siyang insentibo ng sabwatan, at salot sa patuloy na malawakang katiwalian na kaakibat ng lugmok na kahirapan ng bayan.

Ginoong Pangulo, ang “pork barrel system” ay maituturing na “discretionary executive policy” kaya’t nasa iyong kapangyarihan na ito ay iyong ipatigil – ang iyong sariling PDAF at ng mga Kongresista, na ang sadyang tungkulin ay ang magpasá ng mga pangangailangang batas.

Ito ang una at madaliang hakbang na abot ng iyong kapangyarihan.

At nawa’y inyo na ring aktibong pamagitanan ang pagsasabatas ng Freedom of Information (FOI) upang maiwasan ang katiwalian at mas makalahok ang taong bayan sa wastong pamamahala.

 

PIRMAHAN ANG PETISYON

 

 

 

Show more content